Captcha image
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga

Publicitat subvencions

Sou a: Inici>Guia del poble>Noticies>Publicitat subvencions

El 14 de juny del 2018

L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona per dur a terme diferents actuacions.

D'acord amb les bases específiques reguladores d'aquesta subvenció, a continuació es detalla la informació de l'expedient per a la seva difusió pública.

 

Centre Gestor

Línia – Programa

Actuació

Import.

Sistemes i tecnologies de la informació.

Renovació de maquinari informàtic.

Renovació ordinadors vells

651’93€

Medi Ambient

Plà d'acció – Línea 1

-               - Línea 2

-          Gestió energètica

-          Punt de càrrega per a vehicles electrics

          450'00€

4.799'72€

Assistència i Cooperació als Municipis

Despeses d'inversió

Soterrament de contenidors

Aparcament c. Del barri.

33.351’00€

Assistència i Cooperació als Municipis

Despeses Culturals

Despeses Culturals

5.886’00€

Àrea de promoció econòmica

Organització d'esdeveniments de caràcter firal.

Fira de la Mongeta

550'00€

Actuació Nevades

 

Compra remolc

 

3.155'35€

Restauració Patrimonial

 

 

-Torre de Guaita

-Portal de Dalt

- 10.000’00€

- 10.000’00€

Assistència i Cooperació

als municipis

 

Fons de camins

Arranjament del camí de la creu d’ocells.

1.600’00€

Esdeveniments esportius

 

 

Millora de l’equipament

esportiu

Millora de la pista esportiva

8.000’00€

 

 

 

L'ADF Sant Llorenç de la Muga ha rebut una subvenció de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona per actuacions en camins rurals i material forestal 2018.

D'acord amb les bases específiques reguladores d'aquesta subvenció, a continuació es detalla la informació de l'expedient per a la seva difusió pública.

 

Programa i línia Actuació Import

subvenció

Àrea de Medi Ambient

2018/1978 Programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal.

Línia 3. Campanya de suport a les ADF de les comarques gironines.

A) Arranjament de ferm i sega de marges de les pistes de Bac de Farrerós (PPIF 13) i de Coll de Farrerós al Collet de les Corts (PPIF 14), 3,51 km

C) Despeses de combustible, assegurances i manteniment de maquinària

2.369,25 €

285,30 €

 
 

Copyright 2010 Sant Llorenç de la Muga

C/ Església, 2 · 17732 Sant Llorenç de la Muga · Tel. 972569140 ·